rhy.fi
Riistakeskus


Suomen riistakeskus – Finlands viltcentral


Suomen riistakeskus on julkisoikeudellinen laitos, joka hoitaa julkisia hallintotehtäviä ja muita riistahallintolaissa maarättyjä tehtäviä.

Tämä palvelu liittyy näihin Suomen riistakeskuksen tehtäviin.  Palvelusta löytyy, mm. metsästys- ja pyyntiajat, tapahtumahaku ja saalisilmoitukset.
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua